Vaba za miši in podgane - pelete

 • Natisni

Ratimor Plus pelete

Rodenticid za zatiranje miši in podgan iz stisnjenih drobcev žit, zato je še posebej privlačen za glodavce.

Prednosti:

 • zaradi mešanice različnih žit so glodavcem zelo okusne
 • dodatek atraktantov, ki z vonjem privlačijo glodavce
 • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost
 • vsebuje grenko averzivno sredstvo

Opis:
Ratimor Plus pelete so rodenticid, ki je izjemno privlačen za hišne miši ter črne in sive podgane. Zaradi aktivne snovi bromadiolon, ki ima izjemno širok spekter uporabe, je zelo priljubljena izbira strokovnjakov za zatiranje škodljivcev.

Zaradi visoke vsebnosti mešanice različnih vrst žita je še posebej učinkovit v suhih prostorih in gospodarskih poslopjih, kjer miši in podgane nimajo na voljo hrane. Zapoznelo delovanje pelet omogoča, da večje število škodljivcev že zaužije rodenticid, preden poginejo prve miši ali podgane, tako da ne odvrnejo drugih od jemanja pelet. Oblika pripravka: gotova vaba (RB).

Uporaba:
Ratimor pelete uporabljajte kot rodenticid v skladiščih s kmetijskimi proizvodi (v katerih blago ni v razsutem stanju), na živinorejskih farmah, v skladiščih z živili, industrijskih obratih ter drugih prostorih, kjer so dejavne miši in podgane.

Število uporab ni omejeno. Vabe nastavljajte vsakih 14 dni, vse dokler ne ostanejo nedotaknjene. Porabljeno vabo je treba nadomeščati, dokler miši in podgane povsem ne izginejo. Poginule živali odstranite in preprečite dostop do njih.

Vabe uporabljajte skladno z navodilom za uporabo. Pri uporabi morate preprečiti onesnaževanje voda, tako da vabe nastavljate najmanj 20 metrov stran. 

Doziranje:

 • Miši: do 40 g na 2 – 5 m;
 • Podgane: do 200 g na 5 – 10 m

Aktivna snov:
Bromadiolon

Pakiranje:
150 g

Prva pomoč
Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni. V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu. Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje. V primeru: 

 • izpostavljenosti kože; umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom. 
 • izpostavljenosti oči; izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut. 
 • oralne izpostavljenosti; previdno izperite usta z vodo. Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta. Ne izzivajte bruhanja. Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite škatlo ali etiketo proizvoda. Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja. 

Opozorila:

 • Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: »Ne premikajte in ne odpirajte.«; »Vsebuje rodenticid.«; »Ime proizvoda in številka odobritve«; »aktivne snovi« in »V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112«. 
 • Nevarno za divje živali.
 • Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od štiri do 10 dni po zaužitju vabe.
 • Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. klešče.
 • Ta proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.

Shranjevanje: 

Vabe hranite v zaprtem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme. Hranite jih v originalni embalaži ter nedostopno otrokom in toplokrvnim živalim. Zaščitite jih pred toploto, svetlobo in vlago.

Odstranjevanje:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Delovati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Čas uporabe

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec
Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

Naj mrčes poišče nov dom!

Effect

100 % učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

100 % učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!