Parafinski bloki

 • Natisni

Ratimor Brodifacoum parafinski bloki

Parafinski bloki zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami.

Prednosti:

 • visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju)
 • visoka odpornost na pogoje v okolju (posebej primerno za vlažna mesta in zunanjost stavb)
 • vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami
 • zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost
 • vsebuje grenko averzivno sredstvo

Opis:
Ratimor Brodifacoum parafinski bloki so rodenticid za zatiranje hišnih miši ter črnih in sivih podgan z najbolj učinkovito aktivno snovjo brodifakum, ki hitro in uspešno odpravi tudi večje populacije škodljivcev, ki se pogosteje pojavljajo.

Uporaba:
Predu porabo izdelka preberite in upoštevajte navodila za uporabo in druge, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu. 

 • V notranjih prostorih (Rjava podgana ali Črna podgana): Pri napadu podgan nastavite 10 g do 60 g vabe na nastavitveno mesto. Nastavitvena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.
  Postaje za nastavljanje vab pregledujte najmanj enkrat na pet do sedem dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo. 
 • Zunaj okrog stavb (Rjava podgana ali Črna podgana): Pri napadu podgan nastavite 10 g do 60 g vabe na nastavitveno mesto. Nastavitvena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.
  Postaje namestite na območja, ki niso izpostavljena poplavljanju. Zamenjajte vabe v postaji, ki so bile poškodovane zaradi vode ali onesnažene z umazanijo. Postaje pregledujte najmanj enkrat na pet do sedem dni po začetku tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi dopolnite postaje z vabo.

Doziranje:

 • Miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m;
 • Podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m

Aktivna snov:
Brodifakum
 

Pakiranje:
300 g

Prva pomoč:
Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo
krvavitve iz nosu in dlesni. V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu. Antidot: Vitamin K1,
ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje. V primeru:

 • izpostavljenosti kože; umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.
 • izpostavljenosti oči; izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut.
 • oralne izpostavljenosti; previdno izperite usta z vodo. Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta. Ne izzivajte bruhanja. Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite škatlo ali etiketo proizvoda. Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja.

Opozorila:

 • Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: »Ne premikajte in ne odpirajte.«; »Vsebuje rodenticid.«; »Ime proizvoda in številka odobritve«; »aktivne snovi« in »V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112«.
 • Nevarno za divje živali.
 • Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od štiri do 10 dni po zaužitju vabe.
 • Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. klešče.
 • Ta proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.
 • Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Shranjevanje: 
Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe. Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.

Odstranjevanje: 
Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo. Uporabnik mora
po končanem postopku oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabe,
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov. Ravnati mora vskladu s predpisi o ravnanju z odpadki in z odpadno
embalažo. Priporočljivo je, da uporabljate rokavice.

Čas uporabe

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec
Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

Naj mrčes poišče nov dom!

Effect

100 % učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

100 % učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!