Družbena odgovornost

Že od začetkov Unichema dalje se zavedamo, da je poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembno tudi tisto, kar zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem Unichem deluje, omogoča bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje.

Naše glavne družbenokoristne iniciative:

 

Skrb za naše zaposlene
Poslovna uspešnost Unichema temelji na zagnanosti, zavzetosti, pripadnosti in znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdržati inovativne, zveste in sposobne, predvsem pa zadovoljne sodelavce ter taer tako graditi kulturo okolju prijaznega mednarodnega podjetja. Več ...

Koristno vključevanje v skupnost
V središču vseh naših pobud je aktivno vključevanje v skupnost ter posluh za potrebe naše lokalne okolice. Več ...

Spodbujanje naravi prijaznega mišljenja in ravnanja
Verjamemo, da izobraževanja predstavljajo izrazito močno širjenje vrtnarskega znanja in prispevajo k razvoju ekološkega vrtnarjenja, samooskrbnega vrta, za lepo in urejeno okolje doma in s tem naše dežele. Zato jih z našimi najboljšimi strokovnjaki vsako leto brezplačno organiziramo več kot 100.  Več ...

Podporo družbenokoristnih projektov s sponzorstvi
Usmerjenost v trajnostni razvoj in posluh za potrebe družbe jemljemo kot dokaz našega uspeha. Zato s sponzorstvi podpiramo številne projekte na vrtnarskem področju, vlagamo v aktivnosti za zdravo življenje, razvoj podeželja, varno okolje, izobraževanje, kulturno dediščino in kulturo. Več ...

Pomoč družbi s humanitarnimi akcijami in donacijami
V Unichemu je družbeno odgovorno ravnanje integrirani del poslovanja in kaže na naš odnos do okolja in na splošno življenjskega prostora. Naša prizadevanja segajo na široko polje družbenih dejavnosti, prevzemamo aktivno vlogo v različnih akcijah ter prispevamo materialna in finančna sredstva. Kot najbolj pomembna lahko izpostavimo vlaganja in donatorstva v ekologijo in humanitarne zadeve. Več ...

Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

biotoll

Effect

Učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

Učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!