Skrb za zaposlene

Poslovna uspešnost Unichema temelji na zagnanosti, zavzetosti, pripadnosti in znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdržati zadovoljne, inovativne, zveste in sposobne sodelavce ter graditi kulturo mednarodnega podjetja.

 

Številni sodelavci so na Unichemu od začetka delovanja podjetja oziroma so zaposleni pri nas od začetka svoje kariere, kar dokazuje obojestransko zadovoljstvo sodelovanja v tako uspešnem in hitro rastočem podjetju.

Krepimo medsebojno zadovoljstvo

Kulturo medsebojnega zadovoljstva si delavci in sodelavci krepimo z rednimi letnimi sestanki, rednimi predstavljanji dosežkov, novosti in rezultatov poslovanja, z rednimi letnimi srečanji vseh delavcev in v bolj sproščenem duhu s skupnimi pikniki, športnimi igrami ter večdnevnimi izleti v tuje kraje, kjer tudi poslujemo. Strateški projekti se vsako leto določajo na skupni podjetni delavnici vodstva podjetja in so sestavni del dolgoročne akcijske strategije podjetja. Tako letno začnemo in zaključimo najmanj deset novih projektov ali nadgrajujemo zaključene projekte.

Spoštujemo zakonske norme in pravila etičnega odnosa do sočloveka in širšega družbenega okolja ter enake možnosti za vse, kar je temelj našega delovanja.

Skoraj polovica zaposlenih z visoko izobrazbo

V podjetju je 45 odstotkov strokovnjakov z visoko in višjo izobrazbo v razvoju in tehnologiji, kakovosti poslovanja, ekonomiki, marketingu in prodaji. Podjetje se odlikuje po mladem in izobraženem timu strokovnjakov (agronomov, kemikov, strojnikov, psihologov, pravnikov, ekonomistov …), katerih povprečna starost je 35 let.

Nekateri med njimi že imajo naziv doktor znanosti in mnogi med njimi so magistri ali bodo še letos. Tesno sodelujejo z inštituti in fakultetami doma in v tujini.

Številne priložnosti za nove sodelavce

Nove delavce privabljamo v podjetje prek javnih razpisov in objav v medijih, na spletnih straneh, sodelujemo s šolami, fakultetami, inštituti ter drugimi institucijami. Nove strokovnjake si zagotavljamo s štipendiranjem in iz vrst promotorjev, ki že v času študija delajo za naše podjetje in ga tako še bolje poznajo.

V Unichemu sposobnim mladim sodelavcem ponujamo zanimivo in dinamično delo v mednarodnem okolju ter razvoj in napredovanje na poslovnem, profesionalnem in osebnem področju. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja in učinkovitega sodelovanja.

Mladim sodelavcem nudimo izobraževanje na skupnih delavnicah iz poslovnih, razvojnih, inovativnih, prodajnih in drugih vsebin, posebej pa gradimo duh timskega dela na strateških projektih, kar omogoča nenehno učenje in razvoj znanj, odgovornosti in učinkovitosti ter doseganja ciljev.

Če želite postati del naše ekipe, preverite razpisana delovna mesta ali možnosti štipendiranja. Na spletnih straneh je odprt stalen razpis, na katerega se lahko prijavijo študenti in dijaki, tako za zaposlitve za promocijske aktivnosti, druge občasne zaposlitve kakor tudi za štipendiranje.

Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

Naj mrčes poišče nov dom!

Effect

100 % učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

100 % učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!