Sponzorstva in dogodki

Verjamemo, da sta tudi usmerjenost v trajnostni razvoj in posluh za potrebe družbe dokaz našega uspeha. Zato s sponzorstvi podpiramo številne projekte na vrtnarskem področju, vlagamo v aktivnosti za zdravo življenje, razvoj podeželja, varno okolje, izobraževanje, kulturno dediščino in kulturo.

V srednjeročni akcijski strategiji in planskih usmeritvah ter letnih planih aktivnosti je podpora družbenega okolja trajni element, ki na eni strani ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi, na drugi pa povečuje pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni in njihovi družinski člani ter prijatelji vpleteni vanje.

Sponzorstvo gredice Botaničnega vrta

Večino sredstev za sponzorstvo in donacije namenjamo spodbujanju neprofitnih dejavnosti na lokalni ravni, podpiramo pa tudi posamezne dejavnosti na nacionalni ravni pri dolgoročnih projektih. Poleg denarne pomoči partnerjem nudimo tudi organizacijsko podporo, izdelke iz lastnega programa in sodelovanje zaposlenih in poslovnih partnerjev v posameznih projektih, zlasti kot predavatelje in mentorje.

Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

Naj mrčes poišče nov dom!

Effect

100 % učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

100 % učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!