Digitalna transformacija v podjetju Unichem d.o.o.

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu za »Spodbude za digitalno transformacijo MSP«

Naziv operacije:

»DIGITALNA TRANSFORMACIJA V PODJETJU UNICHEM D.O.O. «

Namen operacije je prestruktoriranje in moderniziranje poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedba novih digitalnih poslovnih modelov in s tem ohranjanje tržnega položaja in prodor na nove trge.

Cilji operacije so:

  • izvedba digitalne transformacije
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih
  • izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

Pričakovani rezultati operacije so dvig kompetenc zaposlenih in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Operacija se bo izvajala do 30.09.2022.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, Prednostna os (PO) 15 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«, Prednostna naložba (PN) 15.1 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

Naj mrčes poišče nov dom!

Effect

100 % učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

100 % učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!