Pristopili smo k nadaljevanju - Napredni certifikat DOD

Z veseljem sporočamo, da smo v letu 2022 pridobili Pristopni certifikat DOD in septembra 2023 podpisali pogodbo za pridobitev novega, Naprednega certifikata “Družbeno odgovoren delodajalec”, ki ga bomo postopoma implementirali v naslednjih dveh letih do septembra 2025.

 

To je za nas velik dosežek in priznanje naše predanosti trajnostnemu in odgovornemu organizacijskemu poslovanju in vzpodbuda, da še bolj okrepimo in sistematiziramo aktivnosti na področju organizacijskega upravljanja.

 

Tanja Mele prevzema Pristopni certifikat v imenu podjetja Unichem d.o.o.

S tem certifikatom in izbranimi ukrepi za Organizacijsko upravljanje potrjujemo našo zavezanost k implementaciji ukrepov kot so:  

  • izobraževanje na vseh nivojih, ki redno potekajo predvsem ob uvedbi novitet v poslovanju, novih sodelavcev, mladih štipendistov ter praktično ob izboljševanju procesov dela in inovacijah ter digitalizaciji v delovnem procesu,
  • družbeno odgovorno komuniciranju v odnosu s sodelavci, našimi kupci in porabniki in sicer z aktivnostmi za doseganje rezultatov na področju vrednot, ki smo jih definirali v podjetju,
  • še nadaljnje sistematično zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu z rednimi pregledi delavcev in rednim  izobraževanjem za varno delo,
  • izražanje naše družbene odgovornosti in skrbi za okolje, kot je spodbujanje trajnostne potrošnje tako interno kakor eksterno z uporabo vseh  vrst informiranja zaposlenih in potrošnikov naših izdelkov v Gaii, na spletnih straneh, share pointu, s predavanji, promocijami ...,
  • zmanjševanje plastike in pitje vode iz pipe, za kar so vsi zaposleni prejeli zelene stekleničke ob koncu leta, na vseh sestankih pa se zagotavlja pitje sveže vode iz steklenega vrča in steklenih kozarcev,
  • uživanje lokalne hrane, ki je obvezna v vseh ponujanih izbirah za dnevno malico, redno uvajanje sprememb in popestritev jedilnika skladno s potrebami in upoštevanji pripomb v zvezi s tem,
  • poslovanje brez papirja kjerkoli se da, varčevanje z elektriko in varčno osvetlitvijo ter izklapljanju elektronskih naprav, prav tako se nadaljuje z nadgradnjo digitalizacije celotnega poslovanja …,
  • ponudba lastnih izdelkov po zelo ugodnih cenah se za zaposlene nadaljuje pred vsako vrtnarsko sezono,
  • ureditev kolesarnice za prihod na delo s kolesom je na pobudo zaposlenih že zaključena. Uradna otvoritev za zaposlene bo prav kmalu. In to bo še en moment za druženje, poleg piknika ob začetku kolektivnega dopusta, Unichemovega martinovanja, pred novim letom ...

Zahvaljujemo se vsem našim zaposlenim, ki so s svojim trudom in predanostjo omogočili dosego tega cilja. Skupaj bomo še naprej gradili boljšo in odgovornejšo prihodnost.

 

 

S tem novim Naprednim certifikatom bomo še naprej gradili naš ugled družbeno odgovornega delodajalca ter se zavezali k nadaljnjemu izboljševanju naših praks in standardov na področju trajnosti in odgovornosti ter varnosti in zdravja pri delu vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih na delovnem mestu. Predvsem bolj sistematično uredili to področje in dodali še kakšen ukrep, poleg že predvidenih, ki bo prispeval k skupnemu zadovoljstvu.

 

 

Za analizo stanja in implementacijo TEMELJNIH UKREPOV ter plana implementacije izbranih ukrepov ORGANIZACIJSKEGA UPRAVLJANJA je direktor imenoval TEAM za izvedbo tega projekta, in sicer: Vida Radivojević, pooblaščenka za DOP, Desa Samarin, Matej Kandare, Tanja Mele, Ivan Orejaš, Tina Jalšovac. Sedaj bomo TEAM dopolnili z novimi sodelavci. Na sprotnih sestankih TEAMA, na kolegiju direktorja in SP bomo še naprej informirali vse vas o napredovanju in izvidih revizorjev.

 

Pridobitev certifikata je svetovalno-analitični postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih, in sicer je teh 11 ukrepov, na katerih že delamo in nadaljujemo v naslednjih 2 letih...naslednje:

Zaporedna št. ukrepa UKREPi – IZ PODROČJA ORGANIZACIJSKO UPRAVLJANE
1. Programi izobraževanja o družbeni odgovornosti za vse zaposlene
2. Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih
3. Družbeno odgovorno komuniciranje in oglaševanje
4. Partnerstvo z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami civilne družbe
5. Spodbujanje trajnostne in odgovorne potrošnje
6. Izmenjevalnica za zaposlene
7. Prihodi na delo
8. Spodbujanje pitja vode iz pipe  in zmanjševanje uporabe plastike
9. Lokalna hrana
10. Poslovanje brez papirja
11. Paketi za zaposlene iz ponudbe podjetja

 

VIDA RADIVOJEVIĆ

22. 10. 2023

Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

Naj mrčes poišče nov dom!

Effect

100 % učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

100 % učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!