UNICHEM prejel priznanje za ESG in za enega med top 5 izvozniki leta

V izjemno čast nam je, da smo bili na 9. izvozni konferenci na Brdu pri Kranju spoznani za enega izmed petih najboljših slovenskih izvoznikov leta, prejeli pa smo tudi častno priznanje za aktivno delovanje v smeri ESG (okolje, družba, upravljanje). Preberite več...

 

Foto: Jure Makovec, Finance.

 

Na Brdu pri Kranju so v petek, 16. septembra na 9. izvozni  konferenci predstavili 5 izbranih najboljših slovenskih izvoznikov in med njimi izbrali zmagovalca. Podelili so tudi častno priznanje za aktivno delovanje v smeri ESG (environmental social governance = okolje, družba, upravljanje).

Izvoznik leta 2022 je Fotona, ostali najboljši slovenski izvozniki v letošnjem letu pa smo: Unichem, Avantpack, Iskra in Ledinek Engineering.

Prejemnik častnega priznanja za ESG je podjetje Unichem.

Unichem med 5 najboljšimi izvozniki letos

Strokovna komisija je peterico najboljših izvoznikov v letu 2022 izbrala na podlagi finančne in kvalitativne analize slovenskih izvoznikov v preteklih letih. Pomembna pa je bila tudi zastavljena strategija nastopa, razdelane naložbe ter načrti in s tem zagotovljena vzdržnost poslovanja v tujini v prihajajočih letih.  

Izvozniki podjetja Unichem so komisijo navdušili z dejstvom, da v 61 državah, kamor izvažamo, uspešno nastopamo s svojimi blagovnimi znamkami. Prav zato smo z izvozom izdelkov, ki so večinoma plod lastnega razvoja, v letošnjem letu ustvarili 74 odstotkov celotne prodaje. S tem smo omogočili priliv denarja iz tujine v Slovenijo in tako pomembno prispevali tudi h gospodarskemu uspehu naše države.

Kot konkurenčno prednost je komisija prepoznala tudi marketinške aktivnosti, izobraževanje in tehnično sodelovanje s kupci ter servis našim kupcem na splošno. Prepričal pa jo je tudi uspešen prenos Unichemovega modela prodaje iz Slovenije v hčerinske družbe, ki poleg prodaje vključuje še marketinško podporo na prodajnih mestih, pridobivanje partnerjev v tujini s prodajnimi aktivnostmi in pa nastopi na specializiranih sejmih.

Foto: Jure Makovec, Finance.

V članku si lahko preberete več o 5 top izvoznikih leta 2022 

 

Dobili častno priznanje za svoj prispevek k ESG (okolje, družba, upravljanje)

V Unichemu se zavedamo, da tako na uspešnost poslovanja kot tudi na finančni poslovni uspeh danes vse bolj vpliva celoten prispevek podjetja družbi. Vemo, da je to en ključnih dejavnikov zadovoljstva tudi pri naših kupcih in uporabnikih, ki so čedalje bolj zaskrbljeni glede okolja in se na podlagi delovanja podjetja in pričakovanj v zvezi z ESG tudi odločajo o nakupu.

Zato smo kljub aktivnemu (in uspešnemu) spopadanju s številnim kratkoročnimi poslovnimi izzivi, kot so visoka inflacija, trenja v dobavnih verigah, naraščanje verjetnosti recesije, nepredvidljiv trg delovne sile ..., vselej delovali skladno z našo vrednoto: SKRB ZA NARAVO / TRAJNOST. Z aktivnim sledenjem zastavljenim ciljem in strategiji ESG pa pozitivno vplivali tako na zvestobo strank, zaposlenih in poslovnih partnerjev in tako še izboljšali svoj konkurenčni položaj.  

Naš trud, delovanje in opravljene aktivnosti niso bile neopažene. Letos smo pridobili certifikat za družbeno odgovorno podjetje, pa tudi častno priznanje za ESG in trajnostno delovanje.

Foto: Jure Makovec, Finance.

Oboje kaže na visoko stopnjo zavedanja pomena ESG navkljub inflacijskim pritiskom in turbulentnosti poslovnega okolja. Obenem pa, da imamo pravo smer v postavljanju smernic in strategij ESG, ki jim aktivno sledimo in jih prepletamo s poslovanjem in z novimi tržnimi priložnostmi, s pričakovanji kupcev, partnerjev in vseh zaposlenih.

 

Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

Naj mrčes poišče nov dom!

Effect

100 % učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

100 % učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!