Zgodovina

 


1989:

Ustanovitev podjetja Unichem, d. o. o., kot prvega zasebnega podjetja za proizvodnjo izdelkov za vrt in dom.
 


1990–1993:

Biotoll deratizacijsko lepilo

Razširitev proizvodnega programa od enega izdelka – Biotoll deratizacijsko lepilo – k drugim insekticidom za zatiranje mrčesa in fitofarmacevtskim izdelkom za zatiranje insektov in bolezni rastlin Vivera.

Hiter razvoj proizvodnega programa za deratizacijo in dezinsekcijo znotraj blagovnih znamk Biotoll, Ratibrom in Glodacid ter prehrano in varstvo rastlin Vivera, Plantella in Bioplant.


1993:

Ustanovitev maloprodajnega hčerinskega podjetja Grunt, d. o. o., za prodajo lastnih in drugih izdelkov za vrt in dom, čemur je sledilo še odprtje petih trgovin na območju Ljubljane z okolico.
 


1994:

Revija Gaia oktober 2011Ustanovitev podjetja Unichem Gaia, d. o. o., ki je organiziralo Klub Gaia kot nosilca izobraževanja, svetovanja in druženja ljubiteljev vrtnarjenja ter uporabnikov vrtnarskih izdelkov, ki terjajo več znanja. V tem letu je bila izdana tudi prva številka revije Gaia, v preprosti in skromni obliki.

Revija Gaia izhaja že 17 let, danes v posodobljeni obliki, in sicer v 31.000 izvodih mesečno.

Klub Gaia pa nudi številne aktivnosti širjenja ekološkega in na splošno ljubiteljskega vrtnarjenja.


1995–1998:

Intenzivna rast podjetja, zaradi česar se je podjetje uvrstilo med prvih deset kandidatov za slovenske gazele za najboljše hitro rastoče podjetje.

Dosežen je položaj enega izmed treh vodilnih podjetij v kategoriji, razširitev izdelkov znotraj blagovnih znamk Biotoll, Ratimor, Glodacid, Plantella, Bioplant, Vivera. Intenziviranje razvoja ekoloških izdelkov Bioplant in organskih gnojil (Biogrena).


PODJETJE UNICHEM1999:

Obseg poslovanja, širitev proizvodnega programa, izvozne aktivnosti in število zaposlenih so terjali načrtovanje in preselitev na novo, večjo lokacijo. Vse proizvodne, skladiščne in druge poslovne prostore smo iz več lokacij v Ljubljani in okolici preselili na novo, večjo lokacijo v Sinji Gorici, na Vrhniki, kjer smo še sedaj.


2000:

Izvozna prizadevanja in boljše delovanje na posameznih trgih ter dolgoročni cilji z rast podjetja so terjali celovito prenovo blagovnih znamk, organiziranje podružnic na izbranih trgih in pripravo strategij za prenos poslovanja na izbrane trge. Odločili smo se za postopno odpiranje podružnic na Hrvaškem, Češkem, Poljskem in Madžarskem ter intenzivno delo z ekskluzivnimi distributerji na trgih nekdanje Jugoslavije. Tako se je že v tem letu povečal delež izvoza celotne prodaje podjetja.


2001:

Plantella

Preoblikovanje blagovne znamke Plantella in razširitev programa z novimi organskimi gnojili Organik ter Plantella specialnimi zemljami. Predstavitev novega dizajna na vseh trgih poslovanja.

Ustanovitev podružnice na Hrvaškem UNICHEM AGRO, d. o. o., in zagon vseh aktivnosti za prodajo na tem trgu.


2002:

Preoblikovanje blagovne znamke Bioplant Biotoll - zabavna podobav linijo za ekološko vrtnarjenje Bio Plantella ter razširitev programa za naravno zaščito rastlin (Prima, Aktiv, Arion) še z organskimi gnojili (Humin, Topgreen, Vita).

Prenova blagovne znamke Biotoll z novo igrivo podobo na račun mrgolazni.

Ustanovitev podružnice na Poljskem UNICHEM POLSKA sp., z o. o., in zagon vseh aktivnosti za prodajo na tem trgu.

Ekološka prizadevanja Unichemovih strokovnjakov so bila kronana tudi z javnim priznanjem Ekološkega razvojnega sklada Republike Slovenije, ki je skupino naravi prijaznih izdelkov za prehrano in varstvo rastlin Bio Plantella razglasil za 'okoljski izdelek 2002'.


2003:

Ureditev Unichemove spletne strani in Gainega vrtnarskega vseveda kot največje spletne knjižnice informacij in vsebin s področja vrtnarjenja.

Uvedba nove blagovne znamke Biogard za osebno zaščito pred klopi in komarji.

Ustanovitev podružnice na Češkem UNICHEM AGRO CZ, s. r. o., in zagon vseh aktivnosti za prodajo na tem trgu.


2004:

Popolna nega za balkone

Uvedba najbolj privlačnih izdelkov za balkonske in sobne rastline Plantella Cvet in Plantella List, ki s sestavo z dodano organsko komponento pomenita edinstvenost izdelkov na trgu in skupaj z visokokakovostno petkomponentno zemljo za balkonsko cvetje Plantella Balkonia zagotavljajo največjo učinkovitost in zadovoljstvo potrošnikov.


2005:

Izrazita prizadevanja za poudarjanje pomembnosti ekološkega vrtnarjenja, v ta namen so uvedene ekološke točke na vseh prodajnih mestih in opravljenih je sto predavanj na temo ekološkega vrtnarjenja ter medijsko podprta akcija 'Za naravno in zdravo vrtnarjenje'.

Dopolnjena je linija ekoloških izdelkov z naravnim tekočim gnojilom na osnovi morskih alg Bio Plantella Vrt.

Ustanovitev podružnice na Madžarskem Unichem Gaia KFT in zagon vseh aktivnosti za prodajo na tem trgu.


2006:

Hitra rast, izvozni trgi, najbogatejši program za hobi in profesionalne kupce terjajo natančno strategijo, ki smo jo v tem letu zapisali v najpomembnejšem strateškem dokumentu podjetja, 'Akcijski strategiji razvoja podjetja za obdobje 2006–2010'. Vsako leto jo obnovimo, presodimo in dopolnimo aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev ter določimo projekte, ki nas peljejo proti njim. Letos smo že nastavili strategijo razvoja za obdobje 2011–2015.

Plantella semena za travo


Uvedba nove linije semen za trate znotraj blagovne znamke Plantella.


2007:

Uvedba nove blagovne znamke Effect – nova, slovenska blagovna znamka na področju insekticidov, ki predstavlja popolno in učinkovito zaščito pred vsemi vrstami mrčesa (letečimi, plazečimi se), ponuja široko paleto izdelkov – 15 izdelkov proti vsem insektom v različnih oblikah (aerosol, sprej, vaba, posip, koncentrat …) za različna okolja in pogoje, namenjenih vsem potrošnikom, uporabnikom in okolju prijaznih, ter nekatere izdelke, ki jih konkurenca nima (Faracid – sredstvo proti faraonskim mravljam, naravni posip proti mravljam, naravne feromonske vabe, sredstvo proti osam in sršenom …). Močna predstavitvena promocijska aktivnost za uveljavitev blagovne znamke.

Uvedba in nadgradnja celovitega informacijskega sistema za Slovenijo in hčerinska podjetja SAP.

Tekmovalci vrtnarskega tekmovanja Zeleni izziv

Pričetek priljubljenega tekmovanja za urejanje vrtov Zeleni izziv, resničnostni šov, ki ga skupaj z medijsko hišo Delo&Dom ter RTV SLO peljemo sedaj že peto leto in pomeni veliki prispevek k razvoju vrtnarjenja in ekološkega vrtnarjenja pri nas.


2008:

Unichemov logistični center v Logatcu

Izgradnja novega distribucijsko proizvodnega centra v Logatcu, visokoregalno skladiščenje, 5.000 m2, za 4.000 palet, popolnoma elektronsko vodeno.

Uvedba nove linije rodenticidov, ki je okolju bolj prijazna blagovne znamke Effect Rodent na podlagi aktivne snovi difenacum.


2009:

Uvedba nove linije izdelkov za pametno gnojenje, samo enkrat v letu, ki temelji na povsem novi najsodobnejši tehnologiji, last lastnega razvoja v podjetju, Plantella Formula 365.

Ustanovitev podružnice na Slovaškem UNICHEM SLOVAKIA, s. r. o., in zagon vseh aktivnosti za prodajo na tem trgu.


 

2010:

Plantella Tabs, novo in edinstveno gnojilo v obliki šumeče tablete – nova tehnologija bodočnosti, ki narekuje smernice razvoja na področju vrtnarstva, je pa tudi izdelek, ki je uporabniku prijazen in mu olajša delo z rastlinami.

 


2011:

Nagrada za naj vrtni izdelek leta na Finskem za gnojilo v obliki šumeče tablete Plantella Tabs.

Mehka vaba Ratimor dobi nagrado za najboljši rodenticid na Poljskem.

 

 

 

 

 


2022:

Unichem med 5 najboljšimi izvozniki in s priznanjem za EGS v roki
V izjemno čast nam je, da smo bili na 9. izvozni konferenci na Brdu pri Kranju spoznani za enega izmed petih najboljših slovenskih izvoznikov leta, prejeli pa smo tudi častno priznanje za aktivno delovanje v smeri ESG (okolje, družba, upravljanje).

Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

Naj mrčes poišče nov dom!

Effect

100 % učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

100 % učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!