Pogoji uporabe spletnih strani Unichem d.o.o.

S temi Pogoji uporabe spletne strani Unichem podjetje Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, določa pravice in obveznosti upravljavca spletne strani ter obiskovalcev spletnih strani pod domeno www.unichem.si.

Izrazi, uporabljeni v teh Pogojih uporabe spletne strani imajo naslednji pomen:

  • Pogoji so vsakokrat veljavni Pogoji uporabe spletne strani Unichem;
  • Spletne strani so spletne strani dostopne pod domeno www.unichem.si;
  • Upravljavec je podjetje Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, matična številka 5289203000, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani;
  • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo spletnega brskalnika dostopa do spletnih strani pod domeno www.unichem.si;
  • Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na terminalni opremi uporabnika ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo uporabnik (ponovno) obišče. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani.

Delovanje spletnih strani ter omejitev odgovornosti

Upravljavec si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletnih strani, ažurnost in točnost vsebin na Spletnih straneh in vzpostavitev delovanja Spletnih strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na Spletnih straneh uporabljajo na lastno odgovornost.

Informacije o izdelkih, predstavljenih na spletni strani, niso dovolj za uporabo posameznega izdelka - ustrezne informacije so navedene na navodilih za uporabo na embalaži ali priložene k izdelku, zato je pred uporabo vedno potrebno prebrati etiketo in informacije o sredstvu. 

Upravljavec ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi Spletne, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s Spletno stranjo.

Upravljavec prav tako ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi Uporabniku ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi ali ob obisku Spletne strani, ne glede na razlog nastanka škode, razen v primeru, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja Upravljavca.

Upravljavec lahko na Spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Upravljavca. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Upravljavec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Dovoljena uporaba spletnega mesta

Spletno mesto ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe.

Dovoljen namen in/ali način uporabe Spletnega mesta je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola »http«, za namen informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev Upravljavca. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe Spletnega mesta lahko upravljavec na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo Spletnega mesta takemu uporabniku. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice Upravljavca do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno a ne omejeno na prijavo na ustrezne organe oz. organizacije ipd.

Pravice intelektualne lastnine

Uporabnik ne glede na obseg ali vrsto uporabe Spletnih strani ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, arhitekturo, obliko ali drugimi elementi Spletne strani. Vsi in vsakršni elementi Spletnih strani so zavarovani z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne.

Uporaba elementov Spletnih strani za katerikoli drug namen kot je seznanitev z njihovo vsebino, zlasti s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi Upravljavec, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Upravljavca prepovedana.

V primeru, da se na Spletni strani nahaja zaščitena blagovna ali storitvena znamka, ki ni v lasti Upravljavca, je taka registrirana znamka last njenega lastnika in se šteje, da je objavljena s soglasjem takega lastnika oz. je objavljena v skladu s pravili za uporabo blagovnih znamk, ki veljajo za tako znamko ali drugo pravico intelektualne lastnine.

Uporaba piškotkov (cookies)

Spletno mesto www.unichem.si uporablja orodje Google Analytics, ki ga je izdelala družba Google, Inc. ("Google") in je namenjeno spremljanju in analiziranju obiska tega spletnega mesta. Google Analytics uporablja t.i. piškotke, ki so v obliki besedilnih datotek naloženi na vaš računalnik in spletnemu mestu omogočajo analizo njegove uporabe. Informacije o vašem načinu uporabe tega spletnega mesta bodo skupaj z vašim IP naslovom prenesene in shranjene na Googlovih strežnikih v Združenih državah Amerike.

Google bo te informacije uporabljal z namenom ocenjevanja uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o aktivnostih spletnega mesta za lastnike spletnega mesta in za zagotavljanje ostalih storitev povezanih z aktivnostmi spletnega mesta in spletno uporabo. Google te informacije lahko posreduje tudi tretjim osebam, kot je to zakonsko zahtevano oziroma, ko tretje osebe obdelujejo podatke v Googlovem imenu. Google vašega IP naslova ne bo povezoval z nobenimi drugimi podatki, ki jih poseduje. Uporabi piškotkov se lahko izognete s pomočjo posebnih nastavitev v vašem spletnem brskalniku, vendar tovrstne nastavitve lahko onemogočajo pravilno in popolno delovanje spletnega mesta. Z uporabo/obiskom tega spletnega mesta izjavljate, da se strinjate, da se podatki o vaši uporabi zbirajo in obdelujejo na zgoraj opisan način.

Varovanje zasebnosti

Spletno mesto zbira nekatere vrste informacij o obiskovalcih spletnega mesta www.unichem.si. S to izjavo vam želimo pomagati razumeti vrste informacij, ki jih zbiramo ter način, kako se uporabljajo in delijo. Ta politika se uporablja le za podatke, zbrane na spletnem mestu www. unichem.si.

Zbrane informacije

Splošni podatki o brskanju po spletnem mestu www. unichem.si: ko obiščete spletno mesto www.unichem.si, se zbirajo nekateri neosebni podatki, ki vključujejo vrsto in različico brskalnika, ki ga uporabljate, ponudnika storitev, katere vsebine radi prebirate in kako pogosto ste na strani www. unichem.si. Te informacije uporabljamo za pomoč pri ugotavljanju težav s strežnikom, ter ugotavljanju, katera področja naše spletne strani so najbolj obiskana, kar nam pomaga prilagoditi vsebino spletnega mesta potrebam in interesom naših spletnih obiskovalcev.

Kako uporabljamo vaše informacije

Informacije, zbrane na www.unichem.si, uporabljamo za naslednje namene:

  • Da bi razumeli vaše potrebe in želje in pripravili ustrezne vsebine.
  • Da bi lahko prilagodili naše spletno mesto vašim interesom.
  • Da vas obveščamo o posebnih prireditvah in ponudbah ali programih v zvezi z vrtnarjenjem.
  • Razkritje osebnih podatkov

Kot upravljalec spletne strani www. unichem.si spoštujejo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene prek spletnih obrazcev na spletnem mestu www. unichem.si skrbno varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Informacije o posamezniku bomo obdelovali zgolj v okviru namenov zbiranja, kot je navedeno v zgoraj.

Ker obstajajo na spletnem mestu www.unichem.si določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z vsebino www.unichem.si, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob izpolnjevanju spletnih obrazcev na spletnem mestu www.unichem.si.

Predlogi, reklamacije, pritožbe in reševanje sporov

Uporabniki lahko kakršenkoli reklamacije, pritožbe ali predloge sporočilo po e-pošti na naslov unichem@unichem.si ali po pošti na Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika.

Končne določbe

Upravljavec sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje Spletne strani, če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati Spletne strani oz. izvajati storitev in če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe Spletne strani se rešujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Pogoje, tako da v okviru Spletne strani običajno zanesljiv način objavi spremembe. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami Pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo Spletne strani.

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh, dostopnih pod domeno www.unichem.si.

Vrhnika, 1.1.2016

Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

Naj mrčes poišče nov dom!

Effect

100 % učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

100 % učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!