Varovanje okolja

Skrb za kvaliteto življenja se odraža tudi v našem ravnanju in odnosu do okolja. Z razvojem visokokakovostnih procesov pospešeno razvijamo proizvodnjo, s katero čim manj obremenjujemo naravo.

Odgovornost do varovanja okolja se kaže na vseh področjih našega delovanja. Okoljske razvojne pobude upoštevamo tako pri rabi naravnih virov kakor pri uvajanju novih tehnologij in zmanjševanju vplivov na okolje.

Poslovna učinkovitost je tudi rezultat našega odnosa do okolja, do ožje in širše družbene skupnosti, zato to področje postavljamo v ključne dolgoročnih strateške usmeritve.

Za skrbi za urejenost okolja je podjetje prejelo certifikat Gospodarske zbornice Slovenije za najlepše urejeno delovno okolje v regiji v svoji kategoriji. V skrbi za lokalno skupnost je podjetje prejelo tudi priznanje Turistične z veze Slovenije za ohranjanje okolja in lepo urejenost Vrhnike.

Plantella

Strokovnjaki po naravi.

Bio Plantella

Strokovnjaki po naravi

Vivera

Učinkovita in raznolika zaščita za obolele in napadene rastline.

biotoll

Naj mrčes poišče nov dom!

Effect

100 % učinkovito nad mrčes!

Effect Protect

100 % učinkovita zaščita pred komarji in klopi

Ratimor

Miši in podgane?
Ne, hvala!