Mehka vaba z bromadiolonom

 • Natisni

Ratimor mehka vaba

Učinkovit rodenticid proti mišim in podganam, ki vsebuje aktivno snov z najširšikm spektrom uporabe in je dokazano najbolj uspešen med vsemi vabami.

Prednosti:

 • Dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov.
 • Velika učinkovitost zaradi zapoznelega delovanja.
 • Vsebuje grenčilo, ki pri ljudeh spodbudi bruhanje.
 • Aktivna snov bromadiolon ima najširši spekter delovanja.
 • Učinkovita je tako v zunanjih kot notranjih prostorih, še posebej v hlevih, silosih in drugih stavbah, kjer je na voljo veliko hrane.

Opis:
Rodenticid v obliki mehke vabe z aktivno snovjo bromadiolon je primeren za zatiranje hišnih miši ter črnih in sivih podgan, sploh če se škodljivci pojavljajo v večjih populacijah. Aktivna snov ima poleg zapoznelega delovanja še izjemno širok spekter uporabe in je zato najpogostejša izbira profesionalnih iztrebljevalcev. Prav tako izjemno uspešnost zagotavljata atraktant, ki privablja škodljivce, in sama oblika izdelka – mehke vabe so dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov.

Navodilo za uporabo:
Ratimor mehka vaba je pakirana v manjših poroznih vrečkah, ki jih ne odpirajte. Vabe nastavljajte na krajih, kjer se gibljejo miši in podgane, ter jih, kjer se zadržujejo tudi ljudje in druge živali, prekrijte s starimi deskami ali opekami. Ratimor mehko vabo uporabljajte kot rodenticid v skladiščih kmetijskih pridelkov, v shrambah z živili ali na živalskih farmah, in sicer za zatiranje miši in podgan:

 • za hišne miši (Mus musculus): v količini do 40 g oz. do 4 vabe s postavljanjem v kupčkih blizu gnezda ali na mestih, kjer se gibljejo, v razdalji od 2 do 5 metrov.
 • za črne podgane (Rattus rattus) in sive podgane (Rattus norvegicus): v količini do 200 g s postavljanjem v kupčkih na zakritih mestih, v razdalji od 5 do 10 metrov.

Porabljeno vabo je treba nadomeščati, dokler miši in podgane povsem ne izginejo. Poginule živali odstranite. Na krajih, kjer se zadržujejo osebe ali živali, vabe zakrijte s starimi deskami ali opekami. Pri postavljanju vab je treba paziti, da ne pride do onesnaževanja voda (nastavljajte najmanj 20 m od voda). Vabe ne smejo biti dostopne otrokom in toplokrvnim živalim.

 

Shranjevanje: 
Vabe hranite v zaprtem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme. Hranite jih v originalni embalaži ter nedostopno otrokom. Zaščitite jih pred toploto, svetlobo in vlago.

 

Odstranjevanje:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Delovati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec

Specifikacija

/_files/436/mehka_vaba_ratimor.jpg /_files/639/Ratimor_blister_rdeca.jpg /_files/642/RatimorMVrdeceVEDRO_600x600.jpg