Mehka vaba z brodifakumom

 • Natisni

Ratimor Brodifacoum mehka vaba

Rodenticid proti mišim in podganam, ki vsebuje najmočnejšo aktivno snov in ima dokazano največjo učinkovitost med vsemi oblikami vab.

Prednosti:

 • Dokazano ena najbolj ješčnih vab na trgu.
 • Dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov.
 • Vsebuje gabilo Bitrex, zato je človeku in domačim živalim prijazna vaba.
 • Visoka učinkovitost pri majhni količini.
 • Najučinkovitejša aktivna snov brodifacoum.
 • Dodani atraktanti privabljajo glodavce.

Opis:
Mehka vaba je rodenticid za zatiranje hišnih miši ter črnih in sivih podgan z najbolj učinkovito aktivno snovjo brodifakum, ki hitro in uspešno odpravi tudi večje populacije škodljivcev, ki se pogosteje pojavljajo.
Izdelek deluje že v zelo majhnih količinah – dovolj je že en obrok, saj gre za 'single feed' rodenticid, pri katerem škodljivci poginejo že po prvem zaužitju.

Navodilo za uporabo:
Mehka vaba je pakirana v manjših poroznih vrečkah (po približno 10 g), ki jih ne odpirajte. Vrečke preprečujejo dostop vlage in podaljšujejo delovanje vabe. Vabe nastavljajte na krajih, na katerih se gibljejo miši in podgane. Kjer se zadržujejo tudi ljudje in druge živali, zakrijte vabe s starimi deskami ali opekami. Mehko vabo uporabljajte kot rodenticid v skladiščih kmetijskih pridelkov, shrambah z živili ali na živalskih farmah, in sicer za zatiranje miši in podgan:

 • hišnih miši (Mus musculus): 10 do 20 g na 2 do 5 m s postavljanjem v kupčkih blizu gnezda ali ob poteh, kjer se gibljejo. Če je populacija miši zelo velika, lahko odmerek povečate za 50 odstotkov.
 • črnih (Rattus rattus) in sivih podgan (Rattus norvegicus): v količini 10 do 60 g na 5 do 10 m s postavljanjem v kupčkih na zakritih mestih.

Porabljeno vabo je treba nadomeščati in skrbeti, da jo imajo glodavci ves čas na razpolago, in sicer najmanj 15 dni za miši in 10 dni za podgane ali dokler miši in podgane povsem ne izginejo. Poginule živali odstranite. Pri uporabi morate preprečiti onesnaževanje voda, tako da vabe nastavljate najmanj 20 metrov od njih. Vabo uporabljajte skladno z navodilom za uporabo. Vabe ne smejo biti dostopne otrokom in toplokrvnim živalim.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

 

 

Shranjevanje:
Vabe hranite v zaprtem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme. Hranite jih v originalni embalaži ter nedostopno otrokom. Zaščitite jih pred toploto, svetlobo in vlago.

 

Odstranjevanje:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Delovati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec