Mehka vaba z difenakumom

 • Natisni

Effect Rodent mehka vaba

Odličen rodenticid proti mišim in podganam, ki vsebuje najmanj toksično aktivno snov in dokazano dosega najboljše rezultate med vsemi vabami.

Prednosti:

 • Dokazano najbolj ješča vaba rodenticidov.
 • Učinkuje je tako v zunanjih kot notranjih prostorih, še posebej tam, kjer je na voljo veliko hrane.
 • Nova, sodobna formula z najmanj toksično aktivno snovjo difenacoum.
 • Velika učinkovitost zaradi zapoznelega delovanja.
 • Vsebuje gabilo Bitrex, zato je človeku in domačim živalim prijazna vaba.
 • Ima dodane atraktante, ki privabljajo glodavce.

Opis:
Mehka vaba je najbolj ješča vaba za miši in podgane, saj je sestavljena iz živil, ki jih imajo glodavci najraje. Aktivna snov difenakum je najmanj toksična od vseh antikoagulantov prve generacije, zato je med domačimi uporabniki še posebej priljubljena.

Vaba je izjemno primerna za uporabo v prostorih, kjer imajo glodavci na razpolago tudi druge vire hrane. Vsebuje aktraktant s prijetnim vonjem, ki še posebej privlači miši in podgane.

Navodilo za uporabo:
Mehka vaba je pakirana v manjših poroznih vrečkah (po približno 10 g), ki jih ne odpirajte. Vabe nastavljajte na krajih, kjer se gibljejo miši in podgane. Na mestih, kjer se zadržujejo tudi ljudje in druge živali, vabe prekrijte s starimi deskami ali opekami. Mehko vabo uporabljajte kot rodenticid v skladiščih kmetijskih pridelkov, shrambah z živili ali na živalskih farmah, in sicer za zatiranje miši in podgan:

 • hišne miši (Mus musculus): v količini do 40 g na 2 do 5 m s postavljanjem v kupčkih (v primeru manjše populacije miši lahko kupček razdelite) na zakritih mestih, blizu gnezda ali na mestih, kjer se gibljejo.
 • črne podgane (Rattus rattus) in sive podgane (Rattus norvegicus): v količini do 200 g na 5 do 10 m s postavljanjem v kupčkih (v primeru manjše populacije podgan lahko kupček razdelite) na zakritih mestih, blizu gnezda ali na mestih, kjer se gibljejo.

Porabljeno vabo je treba nadomeščati in skrbeti, da jo imajo glodavci ves čas na razpolago, in sicer najmanj 15 dni za miši in 10 dni za podgane ali dokler miši in podgane povsem ne izginejo. Poginule živali odstranite. Vabo uporabljajte skladno z navodilom za uporabo. Pri postavljanju vab je treba paziti, da ne pride do onesnaževanja voda (nastavljajte najmanj 20 m od voda). Vabe ne smejo biti dostopne otrokom in toplokrvnim živalim.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Shranjevanje:
Vabe hranite v zaprtem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme. Hranite jih v originalni embalaži ter nedostopno otrokom. Zaščitite jih pred toploto, svetlobo in vlago.

Odstranjevanje:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Delovati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec