Parafinski bloki z difenakumom

 • Natisni

Effect Rodent parafinski bloki

Učinkovit rodenticid proti mišim in podganam, ki vsebuje najmanj toksično aktivno snov in je izredno obstojen tudi v vlažnem okolju.

Prednosti:

 • Zelo obstojen je v zahtevnih pogojih (sončna svetloba, temperaturna nihanja, vlaga).
 • Primeren je za kleti, kanalizacijo in okolico hiše.
 • Velika učinkovitost zaradi zapoznelega delovanja – ne povzroča odpora pri živečih glodalcih.
 • Vsebuje gabilo Bitrex, zato je človeku in domačim živalim prijazna vaba.
 • Nova, sodobna formula z najmanj toksično aktivno snovjo difenacoum.
 • Večkotni bloki nudijo več možnosti za grizenje.

Opis:
Parafinski bloki so sestavljeni iz živil, ki jih imajo glodavci najraje, ostri robovi pa jih še dodatno pritegnejo h glodanju. Zaradi oglate oblike z veliko robovi so vabe primerne tudi za monitoring (nadzor nad velikostjo populacije). Posebna luknja v vabi pa omogoča še dodatno uporabo izdelka kot sestavino pasti za miši ali podgane, vabo na vrvici ipd.

Aktivna snov difenakum je najmanj toksični antikoagulant, ki je najmanj škodljiv za ljudi, neciljne živali in okolje. Parafinski bloki so najboljši rodenticid za uporabo v zahtevnejših pogojih, torej v prostorih z veliko vlage, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi in z večjimi temperaturnimi nihanji.

Navodilo za uporabo:
Bloki so najbolj primerna in privlačna vaba za miši in podgane v prostorih, kjer je več vlage, npr. v kanalizaciji, vlažnih skladiščih in kleteh itd., saj jim parafin zagotavlja odpornost proti vlagi.
Parafinske bloke uporabljajte kot rodenticid v skladiščih s kmetijskimi proizvodi (v katerih blago ni v razsutem stanju), na živinorejskih farmah ter v skladiščih živil za zatiranje:

 • za hišne miši (Mus musculus): v količini do 40 g v razdalji na 5 m, v primeru hudega napada na 2 m.
 • za črne podgane (Rattus rattus) in sive podgane (Rattus norvegicus): do 200 g na 10 m, v primeru hudega napada na 5 m.

Parafinske bloke nastavljajte na krajih, kjer se gibljejo miši in podgane, v prostorih, kjer se zadržujejo tudi ljudje in druge živali, pa jih zakrijte. Porabljeno vabo je treba nadomestiti in skrbeti, da jo imajo glodavci ves čas na razpolago, in sicer najmanj 15 dni za miši in 10 dni za podgane ali dokler miši in podgane povsem ne izginejo. Poginule živali odstranite. Pri uporabi morate preprečiti onesnaževanje voda, tako da vabe nastavljate najmanj 20 metrov stran. Vabo uporabljajte skladno z navodilom za uporabo. Vabe ne smejo biti dostopne otrokom in toplokrvnim živalim.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

 

Shranjevanje: 
Vabe hranite v zaprtem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme. Hranite jih v originalni embalaži ter nedostopno otrokom. Zaščitite jih pred toploto, svetlobo in vlago.

 

Odstranjevanje:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Delovati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec