Pelete z difenakumom

 • Natisni

Effect Rodent Difenacoum Pelete

Učinkovit rodenticid proti mišim in podganam, ki vsebuje najmanj toksično aktivno snov in glodavce privablja zaradi vsebnosti mešanice različnih vrst žita.

Prednosti:

 • Glodavcem izredno okusna vaba zaradi velikega deleža različnih vrst žita.
 • Posebej je primerna za uporabo v suhih notranjih prostorih in gospodarskih poslopjih.
 • Velika učinkovitost zaradi zapoznelega delovanja.
 • Vsebuje gabilo Bitrex, zato je človeku in domačim živalim prijazna vaba.
 • Nova, sodobna formula z najmanj toksično aktivno snovjo difenacoum.

Opis:
Pelete so zelo privlačna vaba za miši in podgane, predvsem v suhih prostorih, kjer osnovne hrane (žitaric) za glodavce primanjkuje. Aktivna snov difenakum je najmanj toksična aktivna snov, zato omogoča uporabo tudi v stanovanju.

Vaba je sestavljena iz lomljenih zrn žitne mešanice, ki zaradi svoje strukture še posebej privlači hišne miši ter črne in sive podgane. Je izredno učinkovita in preprosta za uporabo, delovati začne takoj po zaužitju, vendar pride do pogina šele čez nekaj dni. Pogin posameznih glodavcev ne povzroči odpora do vabe pri živih glodavcih. Za učinkovito delovanje zadostuje že enkratno zaužitje vabe. Oblika pripravka: gotova vaba (RB).

Navodilo za uporabo:
Pelete uporabljajte kot rodenticid v skladiščih s kmetijskimi proizvodi (v katerih blago ni v razsutem stanju), na živinorejskih farmah ter v skladiščih živil za zatiranje:

 • hišne miši (Mus musculus): v količini 30 g blokov na 2 do 5 m s postavljanjem v kupčkih (v primeru manjše populacije miši lahko kupček razdelite) na prekritih mestih, blizu gnezda ali na mestih, kjer se gibljejo.
 • črne podgane (Rattus rattus) in sive podgane (Rattus norvegicus): v količini od 180 g na 5 do 10 m s postavljanjem v kupčkih (v primeru manjše populacije podgan lahko kupček razdelite) na prekritih mestih, blizu gnezda ali na mestih, kjer se gibljejo.


Pelete nastavljajte na krajih, kjer se gibljejo miši in podgane, v prostorih, kjer se zadržujejo tudi ljudje in druge živali, pa jih prekrijte. Porabljeno vabo je treba nadomestiti in skrbeti, da jo imajo glodavci ves čas na razpolago, dokler miši in podgane povsem ne izginejo. Poginule živali odstranite in preprečite dostop do njih. Pri uporabi morate preprečiti onesnaževanje voda, tako da vabe nastavljajte najmanj 20 metrov stran. Vabo uporabljajte skladno z navodilom za uporabo. Vabe ne smejo biti dostopne otrokom in toplokrvnim živalim.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Shranjevanje:
Vabe hranite v zaprtem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme. Hranite jih v originalni embalaži ter nedostopno otrokom. Zaščitite jih pred toploto, svetlobo in vlago.

Odstranjevanje:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Delovati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec