Pelete z bromadiolonom

 • Natisni

Ratimor Plus pelete

Učinkovit rodenticid proti mišim in podganam, ki vsebuje aktivno snov z najširšim spektrom uporabe in je zaradi posebne mešanice različnih vrst žita za glodavce zelo vabljiv.

Prednosti:

 • Vsebuje grenčilo, ki pri ljudeh spodbudi bruhanje.
 • Aktivna snov bromadiolon ima najširši spekter delovanja.
 • Glodavcem izredno okusne vabe zaradi velikega deleža različnih vrst žita.
 • Dodani atraktanti privabljajo glodavce.
 • Velika učinkovitost zaradi zapoznelega delovanja.

Opis:
Ratimor pelete so rodenticid, ki je izjemno privlačen za hišne miši ter črne in sive podgane. Zaradi aktivne snovi bromadiolon, ki ima izjemno širok spekter uporabe, je zelo priljubljena izbira strokovnjakov za zatiranje škodljivcev.
Zaradi visoke vsebnosti mešanice različnih vrst žita je še posebej učinkovit v suhih prostorih in gospodarskih poslopjih, kjer miši in podgane nimajo na voljo hrane. Zapoznelo delovanje pelet omogoča, da večje število škodljivcev že zaužije rodenticid, preden poginejo prve miši ali podgane, tako da ne odvrnejo drugih od jemanja pelet. Oblika pripravka: gotova vaba (RB).

Navodilo za uporabo:
Ratimor pelete uporabljajte kot rodenticid v skladiščih s kmetijskimi proizvodi (v katerih blago ni v razsutem stanju), na živinorejskih farmah, v skladiščih z živili, industrijskih obratih ter drugih prostorih, kjer so dejavne miši in podgane, za zatiranje:

 • za hišne miši (Mus musculus): v količini do 40 g v razdalji na 2 do 5 m, s postavljanjem v kupčkih blizu gnezda ali na mestih, kjer se gibljejo.
 • za črne podgane (Rattus rattus) in sive podgane (Rattus norvegicus): v količini do 200 g v razdalji na 5 do 10 m, s postavljanjem v kupčkih na zakritih mestih.

Število uporab ni omejeno. Vabe nastavljajte vsakih 14 dni, vse dokler ne ostanejo nedotaknjene. Porabljeno vabo je treba nadomeščati, dokler miši in podgane povsem ne izginejo. Poginule živali odstranite. Pri postavljanju vab je treba paziti, da ne pride do onesnaževanja voda (nastavljajte najmanj 20 m od voda). Vabe ne smejo biti dostopne otrokom in toplokrvnim živalim.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

 

 

Shranjevanje:
Vabe hranite v zaprtem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme. Hranite jih v originalni embalaži ter nedostopno otrokom. Zaščitite jih pred toploto, svetlobo in vlago.

 

Odstranjevanje:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Delovati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec