Žitna vaba z bromadiolonom

 • Natisni

Ratimor žitna vaba

Učinkovit rodenticid proti mišim in podganam, ki vsebuje aktivno snov z najširšim spektrom uporabe in je zaradi posebne mešanice različnih vrst žita za glodavce zelo vabljiv.

Prednosti:

 • Velika učinkovitost zaradi zapoznelega delovanja.
 • Vsebuje gabilo Bitrex, zato je človeku in domačim živalim prijazna vaba.
 • Aktivna snov bromadiolon ima najširši spekter delovanja.
 • Glodavcem so vabe izredno okusne zaradi velikega deleža različnih vrst žita.
 • Dodani atraktanti privabljajo glodavce.

Opis:
Rodenticid v obliki žitne vabe z aktivno snovjo bromadiolon je zaradi sestave in pakiranja primeren predvsem za zatiranje hišnih miši ter črnih in sivih podgan v bivanjskih prostorih in gospodarskih poslopjih. Zapoznelo delovanje in širok spekter uporabe žitne vabe sta razloga, da je ta vaba tako priljubljena pri profesionalnih zatiralcih škodljivcev. Za uspešnost dodatno poskrbi še dodan atraktant, ki privablja škodljivce.

Navodilo za uporabo:
Ratimor žitno vabo uporabljajte kot rodenticid v skladiščih s kmetijskimi proizvodi (v katerih blago ni v razsutem stanju), na živinorejskih farmah, v skladiščih z živili, industrijskih obratih ter drugih prostorih, kjer so dejavne miši in podgane, za zatiranje:

 • hišnih miši (Mus musculus): v količini do 40 g s postavljanjem v kupčkih 2 do 5 m narazen, na zakritih mestih blizu gnezda ali ob poteh, kjer se gibljejo.
 • črnih (Rattus rattus) in sivih podgan (Rattus norvegicus): v količini do 200 g v kupčkih 5 do 10 m narazen na zakritih mestih.

Ratimor žitno vabo nastavljajte na krajih, kjer opazite sledove miši in podgan, kot so iztrebki in poškodovana embalaža. V prostorih, kjer se zadržujejo ljudje in druge živali, vabe zakrijte. Prav tako jih zavarujte pred vlago. Žitna vaba je pakirana v manjših poroznih vrečkah, ki jih ne odpirajte. Pojedene vabe nadomestite z novimi, vse dokler le-te ne ostanejo nedotaknjene. Poginule živali odstranite in preprečite dostop do njih.
Vabe uporabljajte skladno z navodilom za uporabo. Pri uporabi morate preprečiti onesnaževanje voda, tako da vabe nastavljate najmanj 20 metrov stran. Vabo uporabljajte skladno z navodilom za uporabo. Vabe ne smejo biti dostopne otrokom in toplokrvnim živalim.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Shranjevanje: 
Vabe hranite v zaprtem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme. Hranite jih v originalni embalaži ter nedostopno otrokom. Zaščitite jih pred toploto, svetlobo in vlago.

Odstranjevanje:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Delovati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec