Parafinski bloki z brodifakumom

 • Natisni

Ratimor Brodifacoum parafinski bloki

Rodenticid proti mišim in podganam, ki vsebuje najmočnejšo aktivno snov in je izjemno učinkovit v zahtevnih, vlažnih razmerah.

Prednosti:

 • Zelo obstojna vaba v zahtevnih pogojih (sončna svetloba, temperaturna nihanja, vlaga).
 • Primeren je za kleti, kanalizacijo in okolico hiše.
 • Vsebuje gabilo Bitrex, zato je človeku in domačim živalim prijazna vaba.
 • Najučinkovitejša aktivna snov brodifacoum.
 • Visoka učinkovitost pri majhni količini.
 • Dodani atraktanti privabljajo glodavce.

Opis:
Rodenticid v obliki parafinskih blokov z aktivno snovjo brodifakum za zatiranje hišnih miši ter črnih in sivih podgan. Vsebnost voska (parafina) zagotavlja izjemno delovanje rodenticida tudi v zelo vlažnih prostorih, kot so kanalizacije, v zunanjih prostorih, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi in temperaturnemu nihanju.
Zaradi številnih robov so bloki poleg zmanjšanja populacij škodljivcev primerni tudi za monitoring (nadzor nad velikostjo populacije). Posebna luknja v vabi pa omogoča še dodatno uporabo izdelka kot sestavino pasti za miši ali podgane, vabo na vrvici ipd. Brodifakum je antikoagulant prve generacije in spada med t. i. single feed rodenticide, pri katerih je že en sam ugriz poguben za škodljivce. Ker pa ne poginejo takoj ob zaužitju, s tem ne prestrašijo drugih miši ali podgan in tudi te zagrizejo v parafinske bloke.

Navodilo za uporabo:
Glodacid plus parafinske bloke uporabljajte kot rodenticid v skladiščih s kmetijskimi proizvodi (v katerih blago ni v razsutem stanju), shrambah z živili ali na živalskih farmah za zatiranje:

 • hišnih miši (Mus musculus): uporabite biocidni pripravek v količini 10 do 20 g v razdalji od 2 do 5 m v kupčkih. Če je populacija miši zelo velika, lahko količino pripravka povečate na 30 g na 2 do 5 m. Porabljeno vabo je treba nadomeščati in skrbeti, da jo imajo miši veš čas na razpolago, in sicer najmanj 15 dni oz. dokler miši povsem ne izginejo.
 • črnih podgan (Rattus rattus) in sivih podgan (Rattus norvegicus): uporabite biocidni pripravek v količini 10 do 60 g na 5 do 10 m v kupčkih. Glodacid plus parafinske bloke nastavljajte na krajih, kjer se gibljejo miši in podgane, ter jih zakrijte, kjer se zadržujejo tudi ljudje in druge živali.

Porabljeno vabo je treba nadomeščati in skrbeti, da jo imajo podgane in miši veš čas na razpolago, dokler ne izginejo. Poginule živali odstranite. Pri uporabi morate preprečiti onesnaževanje voda, tako da vabe nastavljate najmanj 20 m od njih. Vabo uporabljajte skladno z navodilom za uporabo. Vabe ne smejo biti dostopne otrokom in toplokrvnim živalim.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Shranjevanje: 
Vabe hranite v zaprtem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme. Hranite jih v originalni embalaži ter nedostopno otrokom. Zaščitite jih pred toploto, svetlobo in vlago.

 

Odstranjevanje:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Delovati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec