Parafinski bloki z bromadiolonom in žičko

 • Natisni

Ratimor parafinski bloki

Rodenticid proti mišim in podganam z najširšim spektrom uporabe in je izjemno učinkovitostjo v zahtevnih, vlažnih razmerah. Žička v obliki zanke omogoča postavitev vabe na težko dostopna območja.

PREDNOSTI:

 • Odlična odpornost proti vlagi in raznolikim vremenskim razmeram.
 • Velika učinkovitost zaradi zapoznelega delovanja.
 • Vsebuje gabilo Bitrex, zato je človeku in domačim živalim prijazna vaba.
 • Aktivna snov bromadiolon ima najširši spekter delovanja.
 • Primerna je za kleti, kanalizacijo in okolico hiše.
 • Večkotni bloki nudijo več možnosti za grizenje.

OPIS
Ratimor parafinski bloki so rodenticid z aktivno snovjo bromadiolon, ki je zaradi širokega spektra uporabe in visoke obstojnosti izjemno priljubljen pri profesionalnih zatiralcih škodljivcev.

Vsebovani vosek (parafin) omogoča odpornost blokov proti vlagi, skrajnim temperaturnim nihanjem, neposredni sončni svetlobi in podobnim za večino rodenticidov neugodnim okoliščinam, zato je primeren za uporabo v zunanji okolici, kanalizaciji, zelo vlažnih prostorih ipd.

NAČIN UPORABE
Ratimor parafinske bloke nastavljajte na krajih, kjer se gibljejo miši in podgane, ter jih, kjer se zadržujejo tudi ljudje in druge živali, prekrijte s starimi deskami ali opekami. Ratimor parafinske bloke uporabljajte kot rodenticid v skladiščih kmetijskih pridelkov, shrambah z živili ali na živalskih farmah, in sicer za zatiranje miši in podgan:

 • za hišne miši (Mus musculus): do 40 g vabe na 2 - 5 m
 • za črne podgane (Rattus rattus) in sive podgane (Rattus norvegicus): do 200 g na 5 - 10 m (večkratno zaužitje).

Število uporab ni omejeno. Vabe nastavite vsakih 14 dni, vse dokler ne ostanejo nedotaknjene. Porabljeno vabo je treba nadomeščati, dokler miši in podgane povsem ne izginejo. Poginule živali odstranite. Pri postavljanju vab je treba paziti, da ne pride do onesnaževanja voda (nastavljajte najmanj 20 m od voda). Vabo uporabljajte skladno z navodilom za uporabo. Vabe ne smejo biti dostopne otrokom in toplokrvnim živalim.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

SHRANJEVANJE
Vabe hranite v zaprtem prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme. Hranite jih v originalni embalaži ter nedostopno otrokom. Zaščitite jih pred toploto, svetlobo in vlago.

 

ODSTRANJEVANJE:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Delovati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec