Strategija nabave

Sledimo zahtevam trga in razvoja, kar nam narekuje globalizacijo nabavnih virov in izgradnjo mreže dobaviteljev, ki bo sposobna dobavljati kakovostne komponente in surovine po konkurenčnih cenah.

Racionalizacija poslovanja in nujnost obvladovanja materialnih stroškov nas silita v nenehno spremljanje nabavnega trga in spremljanje globalne ponudbe vhodnih materialov.

Z dobavitelji želimo razvijati dolgoročen partnerski odnos in iskati tehnične in poslovne rešitve v obojestransko zadovoljstvo.