Organsko gnojilo

 • Natisni

Plantella ORGANIK

Organik je dolgodelujoče organsko univerzalno gnojilo, ki povečuje rodnost tal in izboljšuje kakovost in količino pridelka!
Plantella Organik ima dovoljenje za uporabo v EKOLOŠKI pridelavi skladno z evropsko zakonodajo ES 834/2017 in 889/2008.

Ključne prednosti:

 • visok delež organske snovi in suhe snovi
 • 10 do 30% več pridelka
 • plodovi dozorevajo hitreje, so čvrstejši in zato bolj obstojni
 • termično obdelano organsko gnojilo: brez semena plevelov, nečistoč in škodljivih bakterij
 • 6 mesečno delovanje
 • enostavna uporaba: pelete omogočajo hiter, enostaven in natančen raztros s trosilcem mineralnih gnojil oz. ročno na manjših površinah – nižji stroški pridelave

Sestava: 
NPK 5-3-2; 9 CaO, 1 MgO, 67 % organske snovi

Opis izdelka:
100 % organsko gnojilo z dolgim delovanjem za ekološko pridelavo na njivi, v vinogradu in sadovnjaku.

Gnojilo je termično obdelano na višjih temperaturah in peletirano. Ima konstantno količino hranil in organske snovi.

Vsebuje vsa potrebna mikro in makrohranila v organski obliki. Visok delež suhe snovi vpliva na povečanje talne organske snovi, izboljša strukturo in mikrobiološko aktivnost. Z visoko vsebnostjo aminokislin in huminskih kislin omogoča rastlini lažjo dostopnost hranil - anionska kationska sposobnost tal izboljšuje zmogljivost zemlje, zemlja ohranja vodotopne minerale in zato ne prihaja do izpiranja gnojil v podtalnico. Huminske in fulvinske kisline oblikujejo posebne komplekse, ki zadržujejo ione v tleh. 

Pakiranje:
500 kg

Uporaba:
Plantella Organik uporabljamo za temeljno gnojenje in dognojevanje. Gnojimo oz. dognojujemo lahko vse leto, saj je sproščanje hranil iz organskih spojin odvisno od temperature tal oz. mikroorganizmov, ki organsko snov mineralizirajo, zato bodo na voljo rastlinam ravno v rastni dobi.

Doziranje*:

  Temeljito gnojenje Dognojevanje
Krompir, čebula 1 - 1,5 t/ha pri normalnih tleh, 1,5 do 2 t/ha za revna tla Ni potrebno

Zelenjava s kratko dobo rasti

1,5 -2 t/ha pri normalnih tleh, 2 -2,5 t/ha za revna tla Ni potrebno
Zelenjava z dolgo dobo rasti 2 t/ha pri normalnih tleh, 2,5-3 t/ha za revna tla 1 t/ha pri normalnih tleh in 1 -1,5 t/ha za revna tla
Sadovnjak in vinograd 1 -2 t/ha pri normalnih tleh, 2 -2,5 t/ha za revna tla 0,75 - 1,5 t/ha pri normalnih tleh in 1 -1,5 t/ha za revna tla
Okrasne rastline in grmičevje 10 - 15 kg/ha Ni potrebno

*Navodila za uporabo je potrebno upoštevati kot smernice in jih prilagajati glede na lokalne tipe tal, podnebne in kmetijske razmere ter posebne zahteve rastlin. 

Test učinkovitosti:

Naši izdelki so rezultat dolgoletnega znanja, preverjenih raziskav in tehnoloških inovacij. Njihova učinkovitost je testirana in potrjena v strokovnih laboratorijih, kot so Arboretum, IHPS, Biotehnična fakulteta LJ in MB in drugi.

Testi učinkovitosti v strokovnih laboratorijih in pri naših uporabnikih so pokazali, da je z uporabo organskega gnojila Plantella Organik pridelek večji in boljše kakovosti:
plodovi imajo več suhe snovi z vlakninami, minerali, vitamini in antioksidanti. S tem pa tudi boljši okus.

GRAF: Količina pridelka krompirja pri gnojenju s Plantella Organik in kontrolno skupino brez gnojenja.
Učinkovitost izdelka Plantella Organik smo testirali pri vzgoji 3 najpogosteje gojenih sort krompirja v Sloveniji: Primura, Riviera in Desire. V primerjavi s kontrolno njivo, kjer ni bilo uporabljenega gnojila, smo na njivi, gnojeni z organskim gnojilom Plantella Organik v odmerku 1,5 t/ha odmerili znatno višji hektarski pridelek.

PRIKAZ: Vsebnost suhe snovi, sladkorjev, vitaminov in mineralov v zelenjavi, gnojeni s Plantella Organikom in kontrolni skupini.
Primerjali smo tudi vsebnost suhe snovi, sladkorjev, vitaminov in mineralov v zelenjavi, pridelani na njivi, gnojeni z gnojilom Plantella Organik in kontrolni skupini brez gnojenja. Rezultati so pokazali višjo kakovost zelenjave, pognojene z Organikom.

 1. Jan
 2. Feb
 3. Mar
 4. Apr
 5. Maj
 6. Jun
 7. Jul
 8. Avg
 9. Sep
 10. Okt
 11. Nov
 12. Dec